Засідання #1 2015-2016

Тема: Актуальні проблеми викладання предметів природничо-математичного циклу у 2015--2016 н.р.

План роботи

  1. Ефективність роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу в минулому навчальному році. Обговорення плану роботи МО на 2015-2016 н.р.
  2. Опрацювання навчально – методичних матеріалів (вивчення наказів, положень, інструкцій, методичних вказівок та інших нормативних та інструкційно-нормативних документів з питань змісту і організації навчально-виховного процесу на навчальний рік, розгдяд та аналіз календврних планів).
  3. Про особливості викладання предметів природничо-математичного циклу у 7 класі.
  4. Про моніторингове дослідження з визначення рівня навченості учнів з предметів природничо-математичного циклу (математика).
  5. Підготовка завдань для шкільного туру предметних олімпіад.
  6. Техніка безпеки на уроках природничо-математичного циклу.

Аналіз роботи МО вчителів природничо-математичного циклу 2014– 2015 н.р.

 

              ШМО вчителів природничо-математичного циклу працювало над методичною темою: «Самореалізація та розвиток особистості учня та вчителя через впровадження в практику роботи нових педагогічних технологій та інновацій». Методична робота вчителів ШМО - це цілісна , заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов'язаних заходів . Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ШМО в цілому , а в підсумку на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимальної освіти.

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклуза 2013 – 2014 навчальний рік.

 

Сучасному суспільству потрібна творча й активна особистість, здатна проектувати власне майбутнє життя, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

Нажаль, психологи констатують, що випускники шкіл, які приходять на виробництво, часом нездатні самостійно розв'язувати проблеми, мислять стандартно, їм бракує творчої уяви, ініціативи, винахідливості. Розв'язання зазначеної проблеми вимагає якісно нового підходу до виховання та навчання молоді — орієнтаціє навчально−виховного процесу на розвиток творчих здібностей особистості.

Подкатегории

  • Физика

    Новости физики, полезные ссылки